Föreläsningar och andra uppdrag

Jag föreläser ofta om mina böcker och mitt författarskap på bibliotek, i skolor och i andra sammanhang. Jag anpassar alltid mina framträdanden efter målgrupp och sammanhang.

Jag följer Författarförbundets rekommendationer när det gäller storlek på arvode.