Utbildning och erfarenhet

Utbildning

Redan som student skaffade jag mig en bred erfarenhet av den akademiska världen. Jag har läst vid Lunds universitet där jag tog en fil kand i ämnena litteraturvetenskap, pressvetenskap, antikens kultur och samhällsliv samt statsvetenskap

Jag har också studerat utomlands. Först tyska vid Universität Wien, sedan hebreiska, mellanösternkunskap och arkeologi vid The Hebrew University of Jerusalem. Därefter gick jag journalistutbildningen vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Under senare år har jag läst en kurs i ledarskapets psykologi vid Umeå universitet och en kurs i organisation vid Högskolan i Skövde.

Erfarenhet

I början av min karriär arbetade jag som journalist på dagstidning innan jag för femton år sedan började arbeta med kommunikation och mediefrågor inom den akademiska världen. Jag har varit informatör, presschef och kommunikationschef och har därmed gedigna erfarenheter av både operativt och strategiskt kommunikationsarbete. Under de senaste fyra åren har jag varit konsult inom kommunikationsfrågor med stora och långsiktiga uppdrag åt främst universitet och högskolor.