Uppdragsgivare och uppdrag

Exempel på uppdragsgivare

 • Karolinska Institutet
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan på Gotland
 • Uppsala universitet
 • Tidaholms kommun
 • Mariestads kommun
 • Flygbolaget Golden Air
 • Fastighetsbyrån AB

Exempel på utförda uppdrag

Texter

 • Debattartiklar åt till exempel myndighetschefer publicerade på DN debatt, Brännpunkt, i Dagens Industri, Ny Teknik m fl

 • Ett stort antal tal, ledare och krönikor åt myndighetschefer, politiker samt åt personer verksamma inom näringsliv och andra delar av samhället.

 • Författare till boken "Genombrott för livet" som beskriver Karolinska Institutets framgångsrika fundraisingkampanj åren 2005-2010. Boken innehåller bland annat intervjuer med prinsessan Christina fru Magnuson, H&M:s ordförande Stefan Persson, finansmannen Peter Thelin och generalkonsul Barbro Osher.

 • Författare till skriften "En tid av tillväxt, excellens och utveckling" som beskriver Karolinska Institutets utveckling under Harriet Wallberg-Henrikssons tid som rektor 2004- 2012. Skriften behandlar olika aspekter inom utbildning, forskning, samverkan och omvärld och innehåller även intervjuer med utbildningsminister Jan Björklund samt rektorerna Harriet Wallberg-Henriksson och Anders Hamsten.


Utredningar, strategiskt arbete, utbildningar och omvärldsbevakning


 • Utredning och förslag till ny organisation för kommunikationsverksamheten vid Göteborgs universitet. I utredningen ingick bland annat ett trettiotal intervjuer med berörda medarbetare och universitetsledningen. Utredningen resulterade i en ny organisation som beslutades av universitetsdirektören våren 2013.

 • Kommunikationsstrategi och kommunikationsinsatser i samband med fusionen av Högskolan på Gotland och Uppsala universitet.

 • Kommunikationsstrategier och kommunikationsinsatser i samband med omorganisationer på Högskolan på Gotland 2010, 2011 och 20112.

 • Genomlysning av informationsavdelningen vid Högskolan på Gotland i samband med omställningsarbete.

 • En tvådagarskurs i mediehantering speciellt utformad för universitet och högskolor utifrån egna mångåriga erfarenheter som kommunikationschef vid Högskolan i Skövde.

 • Omvärldsbevakning åt Karolinska Institutets ledning i cirka två år i form av specialutformade veckorapporter anpassade efter universitetsledningens behov av information. Rapporterna omfattade bland annat bevakning av aktuell debatt, nyhetsartiklar och ett stort antal medier och myndigheter av relevans för högskolesektorn. Kommunikationsavdelningen vid Karolinska Institutet har nu övertagit konceptet och använder samma mall för den nuvarande omvärldsbevakningen.